12/20/2008
Because girls deny boys

"For your information, almost a week na akong hindi nanonood ng TV kasi walang matinong mapanood. And when I say matino, eh yung mga... nakakakilig at may kuwentang panoorin... you know girls."

"I know. And girls deny boys what they want."

"No. Boys deny girls."

"Because girls deny boys."

"No! Huh? Eh guy ka eh! So natural, pagtatanggol mo kalahi mo!"

"Trust me. Boys want you as much as you want them. But if you'll continue denying us, then we might as well deny you, and vice versa. So, you think pinagtatanggol ko ang mga guys? Hell no. You deal with our crap. But we deal with your crap, too."

"Adult stuff..."

"Kaya nga text me na lang."

"Got to go. Bye!"

And your responses...

girls talaga ohh.. haha parang di ako babae eh. :D pero totoo sinabi mo,

Anonymous Anonymous12/21/2008     

hmpf! talagang nilagay dito ah.

Blogger N.12/21/2008     

Post a Comment